Takfotsventil    ©


KBS TAKFOTSVENTIL


KBS FIREBLOCK ULTRA TF är en självutlösande brandventil för takfot som möjliggör fri passage av luft vid normala temperaturer och aktiveras vid brand. Produkten är bl.a brandprovad enligt EN 1364-5:2017 som är en harmoniserad brandprovstandard för brandventiler. Vid brandpåverkan expanderar speciella värmesvällande celler till en kraftigt blockerande brandisolering. KBS FIREBLOCK ULTRA TF kan monteras självständigt som brandbarriär i vägg, vindsbjälklag, tak, spalter m..m. Brandventilerna håller hög kvalitet och är underhållsfria

fireblock-018.jpg (12678 bytes)  © 

KBS FIREBLOCK ULTRA™ har en lång marknadsnärvaro. Ventilen brandprovades första gången 1993 och började väljas till installation i takfot redan 2002. Produkten är utvecklad för att stänga vid brandpåverkan samt att tillgodose en säker och isolerande tätning mot lågor och rök. KBS FIREBLOCK ULTRA™ är tillverkade av spjälor av ett högeffektivt och fuktresistent svällande material inkapslade i en specialdesignad galvanizerad stålram. Produkten är bl.a. brandprovad i Sverige, England, Holland och Schweiz.

Egenskaper:
- Vald till takfot sedan 2002
- Korrosionsbeständig hög kvalitet
- Brandprovad enligt EN 1364-5:2017
- Underhållsfria
- Måttbeställning möjligt

Brandegenskaper för tak och väggkonstruktioner

Då dessa konstruktioner alltid är unika saknas möjlighet att generellt erhålla certifikat med brandklass EI.
Användning av enskilt klassade
komponenter (provungnstestade enligt standard för EI)
bör därför bedömas för varje konstruerad lösning. Bedömningar inom passivt brandskydd är mer regel än undantag och kan genomföras av brandansvarig innan inköp och installation.


TEKNISK INFORMATION
Teknisk datablad


logokbs.jpg (3890 bytes)

This original Trademark Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge within passive fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your installations as well.

Supportnummer
(Vardagar 9.00 - 14.00)
010-20 40 115

E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
Nääs Fabriker - Tollered
© Denna webbplats är skyddad av upphovsrättslagen (1960:729). Detta omfattar varumärken, text, fotografier, teckningar och bilder.
KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115