brandt_1.jpg (39411 bytes) ©

 


  KBS BRANDTÄTNING HD200™


KBS BRANDTÄTNING HD200™ är speciellt utvecklad för brandskydd av industringenomföringar och kraftigare bygggenomföringar. Ett system för lite större och grövre installationer. Dokumenterad för de största kraftkablar 4x240 mm² på genomgående kabelstegar, stålrör, plaströr,  jordlinor, kabelbuntar, elkanaler, elskenor. Systemet är brandprovat enligt EN 1366-3. KBS BRANDTÄTNING HD200™ är brandklassad från EI 30 till EI 120. De brandtekniska klasserna överensstämmer med EU brandteknisk klass enligt i EN 13501-2.  KBS BRANDTÄTNING HD200™ har en dokumenterad brandskyddsbeständighet på över 40 år i olika typer av miljöer. System kan också installeras i lokaler med höjda ytskiktskrav t.ex brandklass B-s1,d0.

kbscoating.jpg (21809 bytes) ©

Flamastic KBS COATING™ är en termodynamisk brandskyddsbeläggning som förbrukar energi vid brand. Produkten är en originalprodukt från rymdindustrin. Denna beläggning används i skarvar, hålkäl och för att brandskyddsbehandla kablar, rör, skivor m.m blir tuff men ändå flexibel (ISO 1519). Flamastic KBS COATING™ har ett temperaturstabilt oxygenindexvärde på över 95 % (ISO 4589-2). Oxygenindexet är också åldersbeständigt +40 år utomhus.

kbssealant.jpg (25336 bytes) ©

Flamastic KBS SEALANT™ är ett högtemperaturkitt som används för att täta runt kablar, rör, brandskivor och kanaler. Produktens goda vidhäftningsförmåga består under hela brandförloppet. Förutsättning för detta är ett temperaturstabilt och högt oxygenindexvärde. Flamastic KBS SEALANT™är vattenbeständig och används omfattande i svåra miljöer. Produkten är också silikonfri och rekommenderas därför i silkonkänsliga miljöer. Brandskyddsegenskaperna är åldersbeständiga +40 år.

kbsskivan.jpg (21993 bytes) ©

KBS-SKIVAN HD200™ är en slät högdensitetprodukt med ett ytskikt av  Flamastic KBS COATING™. Produkten har en nominell densistet av 230 kg/m³ och optimal karakteristik med ett väldokumenterat brandmotstånd (EU-klassificerad enligt EN 13501-2 samt EN 13501-1). KBS-SKIVAN HD200™ rekommenderas i t.ex stora genomföringar, brandväggar, brandkanaler, skåp m.m. Produkten leveras i olika tjocklekar 60 till 15 mm. KBS-SKIVAN HD200™ figursågas exakt vilket minskar spill, arbetstid och ger ett bättre resultat. Produkten kan även användas i lokaler med ytskiktskravet klass B-s1,d0. 

Produkt Information
Systemanvisning
Certifikat
Artikelnummer

  

Relaterande sidor
Brandtätningssystem KBS KOMBISEAL ABL
Åldring
Kabelarea
Sprututrustning

Oxygenindex ISO 4589-2
Artikelnummer
Dokument och kompletterande info.
Se flytande stål hällas på Flamastic
Sektionering

Swedcert2.jpg (4394 bytes)


flaggaeng.gif (1024 bytes)
BVB.jpg (1628 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2020-03-06 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB