sbag.jpg (23262 bytes) ©


KBS SEALBAG™


KBS SEALBAG™ är en brandtätningsprodukt utmärkt vid flexibla behov. Det kan t.ex vara där frekventa ändringar förekommer (s.k högtrafikerade genomföringar) eller ombyggnad. Produkten är godkänd som permanent installation enligt brandteknisk klass EI 120 och därmed EU-klassificerad enligt EN 13501-2. KBS SEALBAG™ klarar seismisk påverkan och är också godkänd av UL och FMs efter speciella intigritetstester som utförs efter brandprov. Denna produkt är ett grönt alternativ som genom återanvändning är ett miljövänligt brandtätningssystem.

sealbag.jpg (24122 bytes) ©

Vid brandpåverkan expanderar  KBS SEALBAG™ genom en unik volymökningsteknologi upp till 45%. Kuddarna finns i 5 storlekar som är mjuka och formbara. Höljet består av en högbeständig specialväv. Produkten innehåller inga toxider eller miljöskadliga ämnen. KBS SEALBAG är P-märkta. Produkten rekommenderas också till arbetsplatsbrandskydd för att minska brandspridningsrisken när den  är som störst. Enkelheten att ändra och återanvända innebär också att investeringen återbetalas med tiden (genom minskade reparationskostnader och minskad arbetstid.

sealbag2.jpg (20996 bytes) ©

Egenskaper:
- Brandklass upp till EI 120
- EU-Klassificerad [EN 13501-2]
- 5 olika storlekar
- UL, FM m.fl
- Klassade permanent
- Sesismisk beständighet
- Grönt alternativ
- Arbetsplatsbrandskydd
- Återbetalande produkt
 

 

PRODUKT INFORMATION
Certifikat
Tekniskt datablad
Brandteknisk deklaration
Arbetsbeskrivning
Artikelnummer

 

KOMPLETTERANDE SIDOR
Expansion
Brandprov
Arbetsplatsbrandskydd

 ul_2.jpg (4622 bytes) fmapprov.jpg (2975 bytes)Swedcert2.jpg (4394 bytes) EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2016-12-09 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB