Svällande brandkitt©


KBS FOAMCOAT HS™   


KBS FOAMCOAT HS™ är en värmesvällande brandtätningmassa avsedd för mindre installationsgenomföringar. Systemet har enhetliga brandtätningslösningar för plaströr, metallrör, cellgummi, el-rör, elkablar. KBS FOAMCOAT HS™ är en arbetsbesparande produkt som lämpar sig för alla hantverkare. Produkten är tillverkningskontrollerad med avseende på de brandtekniska egenskaper och certifierad för brandtätning av olika typer av mindre genomföringar (produkten ingår dessutom i olika brandtätningssystem för större håltätning ; se t.ex  KBS KOMBISEAL INT™ ).


KBS Foamcoat-swe.jpg (26248 bytes)


Foamcoat HS-1.jpg (25582 bytes) ©

Brandtätningsmassan KBS FOAMCOAT HS™ sväller ca 50 ggr vid brandpåverkan. Produkten är klibbfri och lättarbetad vilket också är arbetsbesparande.

Egenskaper:
- CE-märkt brandkitt med ETA
- Brandteknisk klass enligt EN 13501-2
- Brandtätning av genomföringar
- Materialsnålt
- Enhetliga principlösningar
- Klibbfri
- Arbetsbesparande
- Silikonfri och miljöbedömd
- Hantverksanpassade lösningar
- Ingår också i system KBS KOMBISEAL INT ™

 

Produkt Information
Certifikat
Produktdatablad
El-rör
Plaströr i vägg
Plaströr i bjälklag
Elkablar i vägg
Elkablar i bjälklag
Cellgummi
Byggvarubedömning

 

Kompletterande Information
Användning i KBS KOMBISEAL INT
Dokument
Cellgummi
Elrör


Eoto-CE-4.jpg (5539 bytes)CE-1.jpg (4268 bytes) Swedcert0935.jpg (4660 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English
BVB.jpg (1628 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-08-16
- Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB