KBS COMPENSATOR™ | - Arbetsbeskrivning
| 2013-06-24 |

 

 

 

 

KBS COMPENSATOR™ består av tre lager i en kompositstruktur separerade i monteringsskarven. 1. Vävlager: Den brandskyddsbeständiga väven består av en högtemperatur textil, som utgör bas materialet i KBS COMPENSATOR™ vid permanent applikationstemperatur på upp till 1050 ºC. 2. Isolering: består av temperaturbeständiga ( 1000/ 1250 ºC ) mineralfiber som använda till brandskydd genom värmeisolering och högtemperaturabsorbtion. 3. Vävlager: brandskyddsbeständig väv (se 1.) 4. Ytskydd: 7 KS är en brandskyddsmassa som kan appliceras antingen med elektrisk färgsspruta eller med pensel. Brandskyddsbeläggningen består av oorganiska och icke brännbara pigment i kombination men brandskyddande komponenter i en högelastisk kombination. Ytskyddet består ej av fibrer (ej heller asbest), lösningsmedel och ej heller av antimontrioxid. Ytskyddet är tvättbart.
 

1. Efter tillverkning i fabriken levereras KBS COMPENSATORöppen med förberedda skarvar.

2. Kontrollera att alla tillbehör är med: rörisolering (fiber matta >1000°C/ densitet min. 125 kg/mª), slangklämmor, flänsar, montagelim, täckfärg.

3. Om nödvändigt avlägsna befintlig rörisolering i montageområdet (som inte uppfyller någon brandskyddsfunktion). Rören isoleras sedan med nämnd fibermatta. För rördiameter upp till Ø 200 mm använd minst 38 mm tjocklek och vid större rör minst 60 mm. Denna isolering måste  fortsätta obruten utanför KBS COMPENSATOR™.

4. Öppna kompensatorns limmade och överlappande skarv placera den över röret. Täck det temperaturbeständiga vävlagter med monteringslim inifrån till utsidan och pressa samman överlappningen. Applicera också monteringslim på det externa högtemperaturbeläggningen och pressa samman fogen.

compens3.jpg (28106 bytes)

5. Rikta in den stängda bälgen så att förspänning av röret är möjligt (notera fasta referenspunkterna på röret). Montera sedan slangklämmorna och dra dessa med momentnyckel.

6. Rikta in kompensatorn mot väggen/bjälklag (ev. KBS-SKIVAN HD200™ eller likvärdig). Fäst flänsdelarna och markera ut hålen, borra och fäst med lämplig skruv i rostfritt stål. Vid flänsmonteringen bör hänsyn tas till en minimum överlappning av 5 mm mellan kompensatorn och flänsens innerdiameter (för att undvika att bälgen skärs upp av  flänskanten vid stora rörelser).

7. Återställ skarven med ytbeläggning (om nödvändigt hela bälgen).

8. Återmontera ev. befintlig rörisolering fram till kompensatorn.

9. Vid användning av typ BB/1 bälg (ensidig) tätas motsatta sida med t.ex 2x30 mm KBS-SKIVAN HD200/30™ eller likvärdigt). Dessa skivor tätar av rörisoleringen i genomföringsområdet.

 

                       

Kompletterande info
Pricipritning klass EI 120 för stålrör max 60.2 mm
Pricipritning klass EI 120 för stålrör max 508 mm

Här finner du inormation om KBS-SKIVAN HD200

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2013-06-24

**